spacechat

Verkkokauppa

0

Poikkeus- ja epidemiatilanteet

Näytteenotto- ja hakupalvelut

Kirjaudu sisään

Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.05.2018.

Viimeisin muutos 19.5.2021

 

1. Rekisterinpitäjä 

MetropoliLab Oy (2340056), Viikinkaari 4, 00790 Helsinki

Puh. 010 391 350, metropolilab(at)metropolilab.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Helena Wikman, helena.wikman(at)metropolilab.fi, 010 391 3599

3. Rekisterin nimi 

MetropoliLabin asiakas- ja yhteistyötahojen henkilötietorekisteri (myöhemmin asiakasrekisteri)

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisteri perustuu asiakkuus- tai yhteistyösuhteeseen ja sitä käytetään näiden suhteiden hoitamiseen.

Asiakastietoja käytetään:

 • Tarjousten tekeminen
 • Tilausten vastaanotto
 • Tulosten toimitus
 • Laskun toimitus
 • Asiakastietojen muodostamiseen laboratorion tietojärjestelmään
 • Palveluun liittyviä yhteydenottoja varten
 • Analyysipalvelusopimukseen

Yhteistyötahojen tietoja käytetään:

 • Palveluun liittyvien yhteydenottoja varten
 • MetropoliLabin ja yhteistyötahon välisiin sopimuksiin

5. Rekisterin tietosisältö 

 • Asiakkaan/asiakasyrityksen/viranomaisen/yhteistyötahon nimi
 • Asiakasyrityksen/viranomaisen/yhteistyötahon yhteyshenkilön nimi
 • Laskutuksen yhteyshenkilön nimi
 • Toimijan Y-tunnus
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Laskutusosoite/sähköinen laskutusosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 • Asiakkaalta/yhteistyötaholta
 • Yritys- ja yhteistietojärjestelmä

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Taloushallintopalveluiden tuottajalle laskun muodostamista ja lähettämistä varten:
Asiakkaan/yrityksen/viranomaistoimijan nimi, osoite, laskutusosoite, laskutuksen yhteyshenkilön nimi sekä samat tiedot tilintarkastajalle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

A Manuaalinen aineisto

 • Lukittu tila, johon pääsy vain erikseen toimitusjohtajan nimeämillä henkilöillä
 • Paperiset lähetteet säilytetään 6 kk asiakaspalvelussa, jonka jälkeen ne hävitetään
 • Tarpeettomiksi käyneet tiedot (paperit) hävitetään silppuamalla tai poistamalla kiinteistön kanssa sopimuksen tehneen jäteyrityksen tietosuoja-astiaan
 • MetropoliLabin henkilöstö on allekirjoittanut salassapitosopimuksen

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

 • MetropoliLab Oy:n omassa IT-verkossa ja O365-pilvessä sähköisesti säilytettävät aineistot on suojattu asianmukaisin teknisin toimenpitein
 • Asiakirjat ja tiliaineistot arkistoidaan Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden arkisto-ohjeen mukaisesti.
 • Pääsy aineistoihin on rajattu työtehtävän mukaan
 • MetropoliLab Oy:n IT-verkkoon pääsy on suojattu ulkoisia uhkia vastaan palomuurein
 • MetropoliLabin henkilöstö on allekirjoittanut salassapitosopimuksen

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla/yhteistyötaholla on oikeus tarkistaa omat tietonsa MetropoliLab Oy:n asiakasrekisterissä.
Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti laboratorioon, joko sähköpostitse
metropolilab(at)metropolilab.fi tai postitse osoitteeseen Viikinkaari 4 00790 Helsinki.

11. Oikeus vaatia tiedon kojaamista 

Asiakkaalla/yhteistyötaholla on oikeus vaatia tiedon korjaamista asiakasrekisterissä. Korjauspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti laboratorioon, joko sähköpostitse metropolilab(at)metropolilab.fi tai postitse osoitteeseen Viikinkaari 4 00790 Helsinki.

Metropolilab logo white