spacechat

Verkkokauppa

0

Poikkeus- ja epidemiatilanteet

Näytteenotto- ja hakupalvelut

Kirjaudu sisään

Selaa

Materiaalin karakterisointi

Epäpuhtaustutkimukset ja vierasesineanalyysit

Elektronimikroskooppisella (SEM/EDS) tutkimuksella saadaan monipuolista informaatiota erilaisista epäpuhtauksista, ainejäämistä ja vierasesineistä. Näytteen luonteesta riippuen analyyseissa käytetään elektronimikroskoopin ja röntgenmikroanalysaattorin rinnalla myös valomikroskooppia. Analyysiin toimitettava näyte voi materiaalia, pölyä tai suodatettavaa nestettä. Pystymme analysoimaan hyvinkin pieniä näytemääriä. Tyypillisiä tekemiämme tutkimuksia ovat:

  • elintarvikkeista löytyneiden vierasesineiden tunnistukset
  • materiaalien pinnoissa havaittujen epätoivottujen värimuutosten tai muiden kontaminanttien karakterisointi ja tyypittäminen
  • putkistoihin ja suodattimiin kertyneiden kiinteiden sakkojen analysointi
  • määrättyjen komponenttien etsiminen näytteestä

 

Materiaalin tunnistukset

Raman-mikroskoopilla voidaan tunnistaa laajasti materiaaleja. Tunnistaminen tehdään vertaamalla materiaaleille yksilöllisiä Raman-spektrejä laajoihin spektrikirjastoihin, joissa on eri materiaalien tunnettuja spektrejä. Jos epäilty aines on tiedossa, voidaan käyttää vertailunäytettä. Spektrikirjastomme kattaa kymmeniä tuhansia yhdisteitä.

Raman-analyysi on nopea ja monen tyyppisille näytteille sopiva. Tunnistus ei edellytä näytteen esikäsittelyä eikä se tuhoa näytettä. Näyte voi olla kiinteää ainesta, geelimäinen, jauhe tai liuos, myös biologiset näytteet voivat soveltua tunnistukseen. Näytteen pieni koko ei ole ongelma. Parhaimmillaan alle mikrometrin kokoiset hiukkaset pystytään tunnistamaan. Raman-mikroskoopilla tunnistetaan muun muassa muoveja, pigmenttejä, öljyjä, proteiineja, kemikaaleja ja mineraaleja.

Raman-analyysi sopii kontaminanttien ja tuotevirheiden tutkimukseen ja tuotevertailuun. Näytteen materiaalijakaumaa voidaan analysoida mikrometritasolla ja kerroksellisille materiaaleille voidaan tehdä myös syvyyssuuntaista profilointia hajottamatta näytettä.


Metropolilab logo white