spacechat

Verkkokauppa

0

Poikkeus- ja epidemiatilanteet

Näytteenotto- ja hakupalvelut

Kirjaudu sisään

MetropoliLab Oy - Allsidiga laboratorietjänster för olika behov

Vad är MetropoliLab?

MetropoliLab Oy (FO-nummer: 2340056-8) är ett företag inom analys- och laboratorieverksamhet, som undersöker livsmedels-, vatten- och miljöprover. MetropoliLab Oy är det mest allsidiga av de kommunägda livsmedels-, vatten- och miljölaboratorierna i Finland med avseende på analysservice. Laboratoriets organisation gjordes om till ett aktiebolag 1.6.2010. Största delen av aktierna ägs av Helsingfors stad. De övriga aktionärerna är Esbo, Vanda och Grankulla. Placeringen av MetropoliLab Oy på Viks kampusområde i Helsingfors, som central för forskning och kontroll av bio- och miljöverksamhet, ger laboratoriet en utmärkt möjlighet att verka som en föregångare inom sin verksamhet.

MetropoliLab är av ackreditenringstjänsten FINAS enligt standarden SFS-EN ISO 17025 ackrediterad laboratorium. Läs om vårt kompetensområde och testningsmetoder på FINAS webbplats.

MetropoliLab har det mest omfattande godkännandet av Livsmedelsverket för analysmetoder. Godkännandet är speciellt omfattande för undersökningar enligt livsmedelslagen och med anknytning till bostadshygien och inomhusluft. Godkännandet täcker även alla undersökningar enligt förordningarna gällande hushållsvatten samt i simhallar och vid badstränder.

I vår service följer vi de allmänna avtalsvillkoren för konsultverksamhet (KSE 2013) och avtalsvillkoren för offentlig upphandling (JYSE 2014).

 

Vad gör MetropoliLab?

Vi erbjuder laboratorietjänster till statliga och privata aktörer, institut, samfund, koncerner och organisationer. Våra laboratorietjänster täcker de allra viktigaste analyserna inom livsmedel-, vatten- och miljöundersökningar, mätningar som görs på plats samt provtagning och transportering av prover. Vi analyserar till exempel brunnvattenprov  för privata människor, prov för egen kontroll för olika näringsmedelföretag och kontrollprov för vattendrag.

Vi har stor erfarenhet i analyser av mikrobiologisk och kemisk kvalitet, skadliga ämnen, sammansättning och tillsatsämnen i livsmedel, kemiska och mikrobiologiska analyser av vattenprov, kvaliteten för inomhus- och utomhusluft, mikrober i samband med fuktskador samt förstörd jordmån och förstört sediment.

Vår erfarna personal och den moderna utrustningen i vårt laboratorium garanterar en kort leveranstid och pålitliga analysresultat. Verkställande direktör för MetropoliLab Oy är Reetta Ahlfors.

 

Vill du veta mera?

Ta kontakt eller skicka ett mail till metropolilab@metropolilab.fi.

TilläggsinformationTelefonsamtal till 010 Företagsnummer

Via fast nät: 8,28 cnt/samtal + 5,95 cnt/min

Via mobilnät: 8,28 cnt/samtal + 17,04 cnt/min

 

E-postadresser enligt fornamn.efternamn@metropolilab.fi

Styrelsen 2022Riikka Åberg
Helsingfors

Katariina Rautalahti
Vanda

Tarja Söderman
Esbo

 

Pekka Meronen
Helsingfors

Päivi Pyörälä
Helsingfors

Anna-Lena Granlund-Blomfelt
Grankulla

Metropolilab logo white